Zastřešené podium

Nejmenší podium 5X5m a 6x3m

Střecha 7x5m, podium 6x3m

Střecha 8x6m, podium 6x4.5m